top of page

PRIJEVOD NA ENGLESKI 

s hrvatskog, talijanskog, francuskog i slovenskog jezika:

1-2 stranice isti dan
30,00 €/kartica

 (Ovjereni) prijevodi osobnih dokumenata:

 • osobna iskaznica

 • putovnica - isti dan 

 • uvjerenje o prebivalištu 

 • vozačke dozvole / potvrda o položenom vozačkom ispitu

 • prometna dozvola

 • dokumenti matičnog ureda (rodni list, slobodno bračno stanje, vjenčani list i sl.)

 • svjedodžba

 • diploma

 • potvrda o redovnom školovanju

 • potvrda o radnom odnosu

 • potvrda o visini dohotka

 • potvrda o nekažnjavanju

 • ostali osobni dokumenti od 1 stranice

 • Apostille

3-6 stranica sljedeĆi dan
30,00 €/kartica

(Ovjereni) prijevodi pravne dokumentacije:

 • Akti i ugovori trgovačkih društava 

 • Javnobilježničke isprave i ovjere

 • Kupoprodajni ugovori

 • Odluke

 • Podnesci

 • Pravilnici

 • Rješenja

 • Svi sudski i odvjetnički dokumenti

 • Tužbe

 • Ugovori između fizičkih osoba

 • Ugovori o suradnji

 • Vještačenja

 • Zapisnici

 • Zemljišno-knjižni dokumenti (e izvadak, e zk izvadak)

 • Ostali pravni dokumenti  

 

struČni
tekst
/medicina, tehnika, financije/

30,00-45,00 €/kartica

(Ovjereni) prijevodi medicinske dokumentacije:

 

 • liječnički nalazi i potvrde

 • otpusna pisma

 • prijevodi specifikacija farmaceutskih proizvoda

 • medicinski proizvodi

 • istraživanja

 • predstavljanje proizvoda

(Ovjereni) prijevodi tehničke dokumentacije koja se odnosi na: 

 

 • Automobilsku industriju

 • Brodogradnju

 • Strojarstvo

 • Niskogradnju

 • Sigurnost u prometu

 • Visokogradnju

(Ovjereni) prijevodi financijske dokumentacije: koja se odnosi na:

 • Financijska izvješća

 • Porezne prijave

 • Porezne potvrde

 • Kontni plan

Specijalizirani smo za izuzetno kvalitetne prijevode na engleski jezik s hrvatskog, talijanskog, francuskog i slovenskog jezika, posebno za područje prava, građevine, medicine i financija.

PREVODITELJI I SUDSKI TUMAČI KOJE UPRAVO TRAŽITE!
00385 98 459 866 
info@sentenca.info
Pomerio 5/II, Rijeka
ponedjeljak - petak 09 - 17 h
bottom of page