UŽA SPECIJALIZACIJA

pravo

 • trgovačko pravo

 • građansko pravo

 • obiteljsko pravo

 • kazneno pravo

 • međunarodno pravo

 • upravno pravo

 • financijsko pravo

 • radno i socijalno pravo

 • pomorsko i općeprometno pravo

graĐevina

 • mehanika

 • gradiva

 • tehnologije betona

 • betonske i zidane konstrukcije

 • armiranobetonske konstrukcije

 • metalne konstrukcije

 • drvene konstrukcije

 • lagane konstrukcije

 • građevna statika

 • ceste

 • mostovi

 • niskogradnja

 • visokogradnja

 • zaštita okoliša

medicina

 • medicinska kemija i biokemija

 • imunologija

 • infektologija

 • patologija

 • farmakologija

 • interna medicina

 • ginekologija

 • urologija

 • neurokriurgija

 • neurologija

 • oftamologija

 • dermatovenerologija

 • onkologija

 • psihijatrija

 • radiologija

 • ortopedija

 • pedijatrija

financije 

 • financijska izvješća

 • porezne prijave

 • porezna rješenja

 • kontni plan

Specijalizirani smo za izuzetno kvalitetne prijevode na hrvatski, engleski, talijanski, francuski i slovenski jezik, posebno za područje prava, građevine, medicine i financija.

PREVODITELJI I SUDSKI TUMAČI KOJE UPRAVO TRAŽITE!
00385 98 459 866
sentenca7@gmail.com
Riva Boduli 1/II, Rijeka
ponedjeljak - petak 09 - 17 h

Usluge

Profesionalni prijevodi

Prijevod na hrvatski

Prijevod na engleski

Prijevod na francuski

Prijevod na talijanski

Prijevod na slovenski

Specijalizacija

Medicinski prijevodi na engleski

Medicinski prijevodi na francuski

Medicinski prijevodi na hrvatski

Medicinski prijevodi na talijanski

Medicinski prijevodi na slovenski

Kontaktirajte nas

Riva Boduli 1/II

51000 Rijeka

Hrvatska

        +385 (0)98 459 866

         sentenca7@gmail.com

© 2017. Sentenca.d.o.o.